Zvyšujeme komfort Vašeho domova

 

+420 604 224 759

+420 737 289 098

 
Akční nabídka

Venkovní žaluzie HIXON

Aktuální AKCE:

Venkovní žaluzie

se SLEVOU 25%

Akce platí pro venkovní žaluzie objednané do konce dubna 2020!!!

Pro slevu napište do poptávky DUBEN25

 
Aktuality
Nařízení vlády nás neomezuje v provozu

16.03.2020

Firma HIXON funguje i v době karantény.

 

 
PF 2020

20.12.2020

Vážení přítelé, přejeme Vám krásné a pohodové vánoce a do nového roku mnoho štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.

 

 
Venkovní rolety HIXON

10.04.2019

Venkovní rolety spolehlivě zastíní Vaše okna. Proč zvolit kvalitní rolety od odborníků?

 

 
Všechny aktuality »

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 


Společnost HIXON Blinds s.r.o., se sídlem 4. května 293, Vsetín 755 01, IČ: 05498015, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 67790 (dále jen „Společnost“ nebo též„Správce“) přistupuje k osobním údajům maximálně zodpovědně, chrání veškeré zpracovávané osobní údaje, kdy za tímto účelem přijala přiměřená bezpečnostní  opatření. Při  zpracování  osobních údajů postupuje  v souladu  s obecně  závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES  (obecné  nařízení  o  ochraně osobních údajů); (dále jen„GDPR“).Cílem  těchto  zásad  je  seznámit  své  zákazníky,  jakož  i  další  osoby,  jejichž  údaje  může Společnost zpracovávat, jakým způsobem Společnost osobní údaje zpracovává a chrání, včetně informace o právech subjektu osobních údajů a jejich uplatnění.

Společnost HIXON Blinds s.r.o. osobní údaje zpracovává zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem je tedy plnění smlouvy, tj. dodání zboží a poskytnutí služeb. Kromě tohoto může Společnost zpracovávat osobní údaje pro plnění právních povinností, zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy. Dále pro určení, výkon a obhajobu právních nároků. Po ukončení poskytování služeb může Společnost uchovávat některé zVašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu práv Společnosti a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.
Pro výše uvedené účely zpracovává Společnost osobní údaje, které jsou Vámi poskytnuty. Jedná se zejména o následující údaje: identifikační údaje jako je jméno, příjmení, místo realizace, e-mail a telefon; kontaktní údaje jako je e-mailový a telefonní kontakt.

Pokud Společnosti udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů, a to prostřednictvím emailu nebo telefonní kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání.

Při návštěvě webových stránek Společnosti jsou zpracovány Vaše osobní údaje prostřednictvím souborů  cookies.  Účelem  tohoto  zpracování  je  vytváření  analýz  návštěvnosti  a získávání dalších informací o využívání webových stránek Společnosti zákazníky a přizpůsobení obsahu webových stránek.

Společnost  zpřístupňuje  osobní  údaje  pouze  oprávněným  zaměstnancům Společnosti a jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaných Společností, vždy však pouze v míře  nezbytné  pro  naplnění  jednotlivých  účelů  zpracování  na  základě  odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Společnost je vzákonem stanovených případech povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným vtrestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jako správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných  právních  předpisů  nebo  po  dobu,  na  kterou  jste  Společnosti  udělili  souhlas. V ostatních  případech  vyplývá  doba  zpracování  zúčelu  zpracování, kterému  musí být přiměřená, a nebo je dána právními předpisy voblasti ochrany osobních údajů.

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají zprávních předpisů a která může uplatnit. Máte právo požádat Společnost o poskytnutí  informace  o  zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Máte právo,  aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Máte právo, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud Společnost zpracovává osobní údaje znásledujících důvodů: zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebopři výkonu veřejné moci, kterým je pověřena Společnost, zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany, pro účely přímého marketingu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Máte právo  získat  osobní  údaje,  které se Vás týkají, jež jste poskytli Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případech stanovených GDPR, právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Můžete nás kontaktovat na tel. čísle 737 289 098, na e-mailu: info@hixon.cz nebo prostřednictvím poptávkového formuláře na našich webových stránkách www.hixon.cz.

 
 
  NAPIŠTE NÁM
+420 737 289 098

Zasklívání balkónů DARK

       Youtube  
 

Vnitřní žaluzie, vnitřní rolety, plisé, japonské posuvné stěny, sítě proti hmyzu, venkovní žaluzie, venkovní rolety, markýzy, fasádní rolety, garážová vrata a stínění zimních zahrad dodáváme především do těchto měst a obcí:

Vsetín, Ústí u Vsetína, Janová, Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice, Zděchov, Leskovec, Seninka, Valašská Polanka, Lužná, Lidečko, Horní Lideč, Francova Lhota, Valašská Senice, Střelná, Lačnov, Valašské Příkazy, Poteč, Valašské Klobouky, Prlov, Pozděchov, Bratřejov, Lhota u Vsetína, Liptál, Jasenná, Lutonina, Vizovice, Lípa, Slušovice, Všemina, Zlín, Otrokovice, Fryšták, Lukov, Jablůnka, Ratiboř, Hošťálková, Bystřička, Růžďka, Malá Bystřice, Valašská Bystřice, Bystřička, Mikulůvka, Oznice, Jarcová, Poličná, Valašské Meziříčí, Branky, Loučka, Kelč, Krhová, Zašová, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Vigantice, Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Frenštát pod Radhoštěm. V těchto městech rovněž provádíme servis a opravy žaluzií a rolet.

Na vyžádání dodáme stínicí techniku kamkoliv po celé České a Slovenské republice nebo Rakousku.

 

© 2020 HIXON Blinds s.r.o.

TOPlist